Zmiany po likwidacji ulg celnych przy wywozie produktów wytworzonych w regionie na terytorium Federacji Rosyjskiej i Unii Celnej

W celu łagodzenia skutków przejścia na nowy system od 1 kwietnia 2016 r. udzielane będą dotacje na podtrzymanie rynku pracy. Większość aktów prawnych zostało przyjętych oraz uzgodniono kierunki rozwiązania istniejących problemów (np. uniknięcia podwójnego opodatkowania podatkiem VAT produktów wywożonych na pozostałe terytorium Unii Celnej). 

Problem dotyczy bezpośrednio 106 firm – rezydentów Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) oraz 785 osób prawnych korzystających z ulg celnych w okresie przejściowym (50 tys. pracowników i ok. 22% PRB), a z uwzględnieniem kooperantów - 170 tys. zatrudnionych (35% łącznej liczby zatrudnionych).

 

Jedyną nie do końca uregulowaną kwestią pozostały sprawy celne przy wywozie towarów wyprodukowanych w Obwodzie Kaliningradzkim z surowców i komponentów importowanych na pozostały obszar Unii Celnej. Legislacja pozostałych aktów prawnych Państwowego Komitetu Celnego zostanie przyśpieszona, w tym dot. obniżenia progu inwestycyjnego dla uzyskania rezydencji SSE (50 mln rbl) dla wybranych sektorowych projektów inwestycyjnych.

Ważnym kierunkiem zmian warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Obwodzie Kaliningradzkim ma stać się opracowanie specjalnej ustawy w sprawie społeczno – gospodarczego rozwoju regionu, której ideą ma być przekształcenie SSE w terytorium przyspieszonego rozwoju (TPR) obejmujący cały obszar regionu, a uzyskanie statusu rezydenta byłoby uwarunkowane określonym poziomem inwestycji. Zakłada się przy tym, że obecni rezydenci SSE mogliby przerejestrować swoją działalność na TPR z zachowaniem dotychczasowych ulg i preferencji.

Rozpatrywana jest możliwość wprowadzenia norm uproszczonego lub bezwizowego wjazdu obcokrajowców na terytorium regionu w celach turystycznych i leczniczych, stworzenia wolnego portu i in.

14 marca 2016

Źródło: WPHI Kaliningrad

Bądź na bieżąco i dołącz do wydarzenia na Facebook'u! Otrzymuj powiadomienia o aktualnościach i artykułach tematycznych. Poinformujemy Cię o możliwościach zapisu na konferencje i wydarzenia dla przedsiębiorców.

Wystarczy, że klikniesz poniżej
fb