Firma badawcza „Nielsen” opublikowała raport na temat nastrojów konsumenckich na świecie (The Nielsen Global Consumer Confidence and Spending Intentions Survey) w III kwartale 2015 r. Zgodnie z w/w raportem w Ukrainie w III kwartale 2015 r. wskaźnik zadowolenia konsumentów wzrósł o kolejne 3 punkty w stosunku do poprzedniego okresu i wyniósł 51 punktów, przy tym nie odnotowano istotnych zmian trzech wskaźników składających się na ogólną ocenę zadowolenia konsumentów.

    Z badania przeprowadzonego na przełomie sierpnia i września 2015 wynika, że większość Ukraińców (96%) pesymistycznie ocenia sytuację gospodarczą w kraju. Wskazuje się, iż dany wskaźnik jest najwyższy wśród wskaźników innych krajów objętych badaniem z wyłączeniem Wenezueli (98%). Dla przykładu w Chorwacji negatywnie ocenia sytuację gospodarczą w kraju 91% ludności, w Grecji – 89%, w Federacji Rosyjskiej – 79%, w Polsce – 54%. Większość objętych badaniem Ukraińców poinformowała o zmniejszeniu w III kwartale poziomu wydatków na ubrania (64% respondentów), opłaty za energię elektryczną i gaz (56%), rozrywki poza domem (49%), wypoczynek (49%).

    Wśród niepokojących Ukrainców problemów w III kwartale 2015 r. dominuje wojna na wschodzie (60% respondentów) i sytuacja gospodarcza w kraju (28%). Kolejne 27% respondentów wyraziło zaniepokojenie wzrostem opłat komunalnych. Badanie „The Nielsen Global Consumer Confidence and Spending Intentions Survey” przeprowadzono w okresie 10 sierpnia - 4 września 2015 r. Łączna liczba przebadanych za pomocą sieci Internet respondentów wyniosła 30 tys. konsumentów z 60 krajów świata.

 

26 listopad 2015