Unia Europejska uchwaliła decyzję o przedłużeniu obowiązywania preferencji handlowych dla eksporterów ukraińskich

Zgodnie z upowszechnioną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych informacją, podczas rozmów trójstronnych przedstawicieli władz Ukrainy, Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej osiągnięto porozumienie odnośnie przedłużenia preferencji handlowych UE dla eksporterów ukraińskich do końca roku 2015. Wskazuje się, iż przedłużenie preferencji umożliwi Ukrainie wykorzystanie w pełni prawa do bezcłowego wwozu towarów oraz da ukraińskim podmiotom gospodarczym dodatkowy czas dla dostosowania się do warunków wzmożonej konkurencji w ramach strefy wolnego handlu z Unią Europejską. Równocześnie Ukraina kontynuować będzie współpracę z Federacją Rosyjską w ramach umowy o strefie wolnego handlu z krajami WNP.