Jak poinformowała Ambasada RP w Mińsku od 1 października 2014 obywatele Białorusi mogą ubiegać się w polskich konsulatach o dwuletnie wizy turystyczne, jeśli w ciągu ostatnich 3 lat otrzymali co najmniej 2 wizy Schengen, w tym jedną polską wydaną w celu turystycznym.

Od października 2014 r. stosowane będą nowe zasady wydawania wiz wielokrotnych z długim okresem ważności dla obywateli Białorusi. Jako wizę z długim okresem ważności uznano wizy dwuletnie. Dwuletnie wizy turystyczne mogą być wydawane uczestnikom indywidualnych lub zbiorowych wyjazdów w celach turystycznych. Osoby są zobowiązane do przedstawienia potwierdzenia opłacenia usługi turystycznej na terenie Polski na okres co najmniej trzech dni. Może to być np. wykupione sanatorium czy hotel itp. Warunkiem uzyskania wizy dwuletniej jest także prawidłowe skorzystanie z wydanych wcześniej wiz Schengen Zmiany to wynik ustaleń poczynionych podczas narady pomiędzy departamentami konsularnymi Ministerstw Spraw Zagranicznych Polski i Białorusi 19 września.

Zainteresowanie na Białorusi wizami do Polski jest bardzo duże i z roku na rok rośnie. W zeszłym roku do końca września wydział konsularny ambasady RP w Mińsku wydał 99 tys. wiz. W tym roku w tym samym okresie prawie 118 tys., to oznacza wzrost o 12 proc. Najczęściej polskie konsulaty wydają wizy zakupowe. W Mińsku wystawiono ich do końca września prawie 43 tys. Wizy turystyczne stanowią drugą pozycję - prawie 20 tys.W zeszłym roku wszystkie polskie urzędy konsularne na Białorusi - w Mińsku, Brześciu i Grodnie - wydały ponad 350 tys. wiz. Dodatkowo konsulat Łotwy w Witebsku wystawił w zeszłym roku prawie 9 tys. wiz do Polski. Jest to możliwe od marca 2013 r. na podstawie polsko-łotewskiej umowy o tzw. reprezentacji wizowej.