25 czerwca, w ramach projektu Business in Małopolska – Partnership Network, Małopolska wraz z ukraińskim partnerem Lwowską Izbą Przemysłowo – Handlową zainaugurowała oficjalnie działalność przedstawicielstwa gospodarczego na Ukrainie.

To już trzecie tego rodzaju przedstawicielstwo; pierwsze z nich zostało otwarte 11 kwietnia tego roku w Kaliningradzie, drugie zaś 14 maja w Rydze, stolicy Łotwy.
Przedstawicielstwo Małopolski mieści się w siedzibie Lwowskiej Izby Przemysłowo – Handlowej i to tu powinni kierować swoje kroki przedsiębiorcy, którzy zainteresowani są współpracą z Małopolską. Ukraińskie firmy uzyskają w biurze fachowe informacje o naszym regionie, tu także będą mogli szukać partnerów biznesowych. Małopolscy przedsiębiorcy zaś mogą liczyć na podobne wsparcie, w postaci informacji o zasadach funkcjonowania rynku zbytu na Ukrainie oraz pomocy w znalezieniu kontaktów gospodarczych.
Podczas uroczystego otwarcia i konferencji biznesowej, która zgromadziła wielu zainteresowanych projektem, przedstawiciele Centrum Business in Małopolska podkreślali wielokrotnie, że podstawową ideą powstania przedstawicielstw jest umożliwienie małym i średnim firmom uzyskiwanie informacji o specyfice rynków na Wschodzie w jednym miejscu, bez konieczności kontaktu z kilkoma instytucjami oraz ułatwianie kontaktów biznesowych.
Wśród gości obecni byli przedstawiciele ambasady RP w Kijowie, konsulatów (nie tylko polskiego), władze instytucji otoczenia biznesu, władze obwodu i miasta, przedstawicieli dużych i małych firm z Ukrainy oraz media ogólnokrajowe i regionalne.

zobacz film


W odpowiedzi na pytanie, dlaczego Małopolska zainteresowała się Wschodem, przedstawiciele regionu wyjaśniali, że idea projektu pojawiła się w 2012 roku w odpowiedzi na bardzo sprecyzowane oczekiwania małopolskich MSP. Centrum Business in Małopolska analizowało badania i tak np. w opracowaniu „Wsparcie ekspansji zagranicznej firm” przygotowanym przez Harvard Business Review Polska przedsiębiorcy wskazali, że ekspansja eksportowa powinna następować przede wszystkim na obszarach sąsiadujących z Polską (71 proc.), a wśród krajów szczególnie interesujących większość z nich wymieniła Niemcy, Rosję i Ukrainę. Ponad jedna czwarta (27 proc.) respondentów jako oczekiwaną formę wsparcia wymieniło dostęp do informacji o tych rynkach. Ponadto w maju 2012 r. Centrum Business in Małopolska w ramach projektu „Business in Małopolska – Inwestycja w Przyszłość” zorganizowało konferencję „Małopolski horyzont eksportowy”. Wśród uczestników konferencji przeprowadzono badanie dotyczące różnych aspektów wsparcia działalności eksportowej na terenie Małopolski. Jako główne i najbardziej interesujące kierunki rozwoju eksportu wskazano m.in. Ukrainę i Rosję.

Uroczystości we Lwowie połączone były również z otwarciem wystawy "Małopolski Potencjał Gospodarczy". Przez miesiąc w  Centrum Handlowym Pivdennij, Kompleksu Europa prezentowana będzie ekspozycja, która w nowoczesny i multimedialny sposób przybliży mieszkańcom Lwowa potencjał region.

przeczytaj wywaid z Markiem Sową, Marszałkiem Województwa Małopolskiego


Małopolska, jako pierwszy z polskich regionów posiada sieć zagranicznych przedstawicielstw ekonomicznych.  Utworzenie sieci przedstawicielstw ekonomicznych możliwe jest dzięki realizacji projektu "Business in Małopolska - Partnership Network". Przedsięwzięcie to jest realizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego i Województwo Małopolskie. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 1,5 mln zł z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 8.2 „Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy”.
We Lwowie na pytania przedsiębiorców i kontakt z ich strony czeka:
Yuriy Bulyk
Lwowska Izba Przemysłowo – Handlowa     
Stryjski Park 14, Lwów, Ukraina
tel: 380 322 956317, 380 322 764611
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Szczegóły można także znaleźć na www.malopolskapartnership.pl