Od 1 lipca 2015 r. piwo włączono do wykazu napojów alkoholowych. Oznacza to, że od w/w daty producenci piwa stracili możliwość reklamowania swoich wyrobów w radiu i telewizji w ciągu dnia oraz możliwość rozmieszczania reklam zewnętrznych. Zakaz reklamowania piwa dotyczy również nadruków na meblach, parasolach oraz innych gadżetach reklamowych. Ponadto zakazem objęty został sponsoring drużyn sportowych. Od 1 lipca br. obowiązuje również procedura licencjonowania produkcji piwa, handlu detalicznego i hurtowego oraz obowiązek uzyskiwania certyfikatów zgodności produktu, a także licencji na import i eksport piwa. W ocenie ekspertów ukraińskich wprowadzenie w/w zmian doprowadzi do eliminacji z rynku małych producentów, a także mocno uderzy w dużych producentów piwa (w związku z brakiem licencji na eksport koncern Carlsberg zmuszony został do wstrzymania eksportu piwa z Ukrainy).